NR° DIVI

Mēs gribam definēt šīs vietas identitāti. Tā nav unikalitātes saglabāšana, bet vēlēšanās attīstīt nepārprotamu individualitāti atbilstošu esošajai situācijai, izvirzītajam uzdevumam un konkrētajiem apstākļiem. Mēs piešķiram identitāti arī šim darbam, izmantojot šīs unikālās vietas specifiskās iezīmes. Mēs realizējam uzdevumu par jaunu ēku apzinoties šīs vietas vēsturi un vērtību. Ēkas apjoms saplūst ar esošo apbūvi. Tas nepaceļas virs blakus esošajām ēkām. Savukārt pieskaršanās vēsturiskajiem apjomiem notikusi ievērojot arhitektonisku respektu, delikāti iepauzējot. Ēkai ir četri pamatstāvi un jumta izbūve, kura ir atkāpusies no ielu frontēm. Ēka ir vienkārša, bet ārkārtīgi precīza. Tās smalkums nav pamanāms uzreiz – precizitāte izpaužas pielietotajos materiālos un detaļās, kuras ir atturīgas un neitrālas, tās nenomāc ēku, tāpat kā fasādes gaiši pelēkā dabīgā akmens apdare ir eleganta un mierīga. Tās dalījums ir tikai daļēji jaušams. Savienojumā ar stiklotajām plaknēm un stikla margām ēka iegūst nepieciešamo vieglumu un rada intensīvu saikni ar ārpasauli. Skaidrās detaļas, augstvērtīgi materiāli – viss izvēlēts ar arhitektonisku mērķi radīt dzīvojamo vidi tā, lai tā pacilātu dvēseli.