MELNAIS GULBIS

MŪSU PRIEKŠĀ IR LIELS ZEMES GABALS - PAMESTS, AIZAUGUŠIEM KOKU PUDURIEM UN SALAUZTIEM SOLIŅIEM. SAJŪTA IR NEDAUDZ MEŽONĪGA, BET NE DRAUDĪGA. PĻAVAS VIDŪ PACEĻAS ĒKA. TĀ IR MILZĪGA. MĒS VĒLĒTOS TO VIENLAIKUS SAKLAUSĪT UN SAJUST, REDZĒT UN NEREDZĒT,NESATVERT, BET BAUDĪT. PĀRTRAUKT TĀS MATERIALITĀTI, DEMATERIALIZĒT, IZDZĒST...TĀPAT KĀ MŪZIKA IZSKAN UN IZDZIEST GAISMA......UN TAD PAMODINĀT UN ĻAUT TAI MIRDZĒT, KUSTĒTIES UN MAINĪTIES. MŪSU PIEDĀVĀTĀS KONCEPCIJAS PAMATĀ IR DOMA PAR DIVIEM SKAIDRIEM UN VIENKĀRŠIEM APJOMIEM. ESOŠO 8 -10 STĀVUS AUGSTO, LIELO UN SMAGNĒJO CELTNI – PADARĪT VIEGLĀKU, JŪTĪGĀKU, ATDZĪVINOT AR JAUNU SMALKU FASĀDI UN GAISMAS SPĒLI.

ĒKA IR IEDVESMAS AVOTS. ĒKAS NEMITĪGI MAINĪGĀ FASĀDE TĀPAT KĀ VIENMĒR MAINĪGĀS MŪZIKAS SKAŅAS – TĀS IR MŪSU IZVĒLĒTĀS PAMATTĒZES. NEFIKSĒT, BET MAINĪT.CILVĒKA ACS, VĒROJOT ATTĒLU, KAS SATĀV NO TŪKSTOŠIEM PUNKTU, ATPAZĪST UN REKONSTRUĒ REALITĀTI VAI RADA SAVU VERSIJU PAR TO. TĀ IR LASĪŠANA STARP RINDĀM. MŪSU VĒLĒŠANĀS IR VIZUĀLI ATBRĪVOT ĒKAS APJOMU UN RADĪT FASĀDES, KAS DIENAS LAIKĀ IZCEĻAS AR SMALKU DETALIZĀCIJU. IESTĀJOTIES TUMSAI, TĀS ATTĪSTĀS PAR IESPAIDĪGU GAISMAS SPĒLI.

 
 
 

MELNAIS GULBIS

MŪSU PRIEKŠĀ IR LIELS ZEMES GABALS - PAMESTS, AIZAUGUŠIEM KOKU PUDURIEM UN SALAUZTIEM SOLIŅIEM. 

Angļu teksts